GitLab FI

Přihlášení

Pokud máte aktivní studium nebo zaměstnání na FI MU, zadejte na kartě LDAP svůj fakultní login a heslo.
Jinak potřebujete externí účet, kterým se přihlašte na kartě Standard.

Podrobnosti viz technické informace, speciálně pravidla a pokyny. V případě problémů kontaktujte správce.


Sign in

If you are a student or staff at FI MU, enter your faculty login and password on LDAP tab.
Otherwise you need an external account, which can be used to log in after switching to the Standard tab.

See Technical Information for more details, especially Rules of Usage. In case of trouble, please contact the administrators.

GitLab FI

or sign in with