Skip to content

Vytváranie $host-bundle.crt na testovanie

Roman Lacko requested to merge (removed):master into master

Zmeny:

  • vytváranie $host-bundle.crt kopírovaním pôvodného certifikátu
  • oprava zarovnania kódu v unsorted list, aby bol súčasťou bodov z pohľadu MarkDown

Merge request reports