WIP Code review 1

Closed Vladimír Štill requested to merge wip into code-review-1

@x423735, zakládám mege request ne kvůli tomu, že bych teď chtěl mergovat, ale protoe mi to umožní udělat code review.

Merge request reports