convert.html 976 Bytes
Newer Older
1
2
3
{% extends 'base.html' %}

{% block header %}
4
 <h1>Převod formalismu</h1>
5
6
7
8
{% endblock %}


{% block content %}
9
10
11
  <p>
    Konverze mezi jednolitlivými formalismy pro zápis regulárních jazyků.
  </p>
12

13
14
  <form method="post">
    <input type="submit" name="example_button" value="Vlož příklad zvoleného typu">
15
    <label for="student_string">Můj vstup je</label><br>
16
17
18
19
20
21
22
    <div>
      <div style="width:400px; float:right;">
        <textarea style="width:400px;" name="student_string" id="student_string">{{ student_area }}</textarea>
      </div>
      {{ student_form.hidden_tag() }}
      <div style="float:left;">{{ student_form.make(style="list-style:none") }}</div>
    </div>
23

24
    <label>Převeď na</label><br>
25
26
    {{ task_form.hidden_tag() }}
    {{ task_form.make(style="list-style:none") }}
27

28
29
    <input type="submit" name="submit_button" value="Převeď">
  </form>
30
31

{% endblock %}